C4D²ÄÖÊÇòÔ¤Éè 265ÖÖ°¢ÅµµÂäÖȾÆ÷²ÄÖʺϼ¯°ü Gumroad ¨C Arnold Shader Suite C4D v1.0    [¸´ÖÆÁ´½Ó]

C4D²ÄÖÊ 2017-12-27 00:56 ·¢²¼

°æȨ¹éÔ­×÷ÕßËùÓУ¬½ö¹©½»Á÷ѧϰ£¬½ûÖ¹ÉÌҵʹÓã¡
²ÄÖÊÌùͼ
×ÊÔ´·ÖÀà: Ãâ·Ñ×ÊÔ´
ËزÄÀàÐÍ: ×ÛºÏ
Ëزķ½Ïò: ²ÄÖÊÇò/IES 
Ëزĸñʽ: Lib4d JPG 
äÖȾÆ÷: Arnold 
¼ìË÷Âë: XCN201712270051


Gumroad ¨C Arnold Shader Suite C4D v1.0³¬¹ý265ÖÖC4D ArnoldäÖȾÆ÷×ÅÉ«Æ÷²ÄÖÊ°ü¡£²ÄÖÊ°üÀ¨£ºÄ¾²Ä£¬ÑÒʯ£¬ËÜÁÏ£¬²£Á§£¬Ö¯ÎÈÕ³£ÓÃÆ·£¬µç×ӵȶàÖÖʵÓð¢ÅµµÂ²ÄÖÊ¡£ ʹÓÃ×îеÄArnold Core 5¡£Ö§³ÖWindows / Mac
ÖØÒª:×ÅÉ«Æ÷ʹÓÃ×îеÄArnold 2.0.0.0(Arnold 5.0 Core)ºÍÒÔÉÏ°æ±¾²Å¿ÉÒÔʹÓá£
C4D°¢ÅµµÂäÖȾÆ÷²å¼þSolid Angle Cinema4D To Arnold v2.0.1£º
Over 265 useful Shaders for C4D and Arnold Render.
¨C Textures
¨C Easily drag and drop
¨C Wood, Rock, Plastic, Glass, Fabric, Everyday, Emmissions
¨C New Arnold Core 5
¨C Windows / Mac
Important: Shaders work with the newest Arnold 2.0.0.0 (Arnold 5.0 Core) and above.


ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ»ØÌû µÇ¼ | Á¢¼´×¢²á

È«²¿ÆÀÂÛ379

 • Çå·ç½£Ó°
  Çå·ç½£Ó° 2017-12-27 01:49:18
  ×îÈ«ÃæµÄC4D×ÊÔ´ÍøÕ¾¾¡ÔÚ[  C4DCN.com  ]£¡
 • admin
  admin 2017-12-27 01:19:25
  ×îÈ«ÃæµÄC4D×ÊÔ´ÍøÕ¾¾¡ÔÚ[  C4DCN.com  ]£¡
 • ʧÀ¶Ìì
  ʧÀ¶Ìì 2017-12-27 09:36:58
  ²ËÄñC4D£¬ÓëÄãÒ»Æð´ÓÁ㿪ʼ...C4DCN.com
 • ¶ÅÈô
  ¶ÅÈô 2017-12-27 09:48:36

  ¾«Æ·²»Ö¹ÓÚÑÛÇ°£¬²ËÄñC4D½»Á÷ÂÛ̳£¡
 • weigezi
  weigezi 2017-12-29 11:35:20

  ×îÈ«ÃæµÄC4D×ÊÔ´ÍøÕ¾¾¡ÔÚ[  C4DCN.com  ]£¡
 • Leleven1017
  Leleven1017 2017-12-29 11:44:43
  C4D²å¼þºº»¯£¬¾ÍÉÏ[  C4DCN.com  ]רעC4D×ÊÔ´·ÖÏí
 • nwtjacky
  nwtjacky 2017-12-31 10:45:21
  ×îÈ«ÃæµÄC4D×ÊÔ´ÍøÕ¾¾¡ÔÚ[  C4DCN.com  ]£¡
 • ch353798363
  ch353798363 2018-1-1 15:36:44
  Õâô°ôµÄ¶«Î÷ Ìì ¿ÉÄÜÊÇÒªÊÕ·Ñ£¡£¡£¡£¡£¡£¡
 • sara
  sara 2018-1-2 14:14:42

  Ë­¶¼±ðÀ¹ÎÒ£¬ÎÒÒª»ØÌûÔܽð±Ò£¬ÎÒÒª»»¹ºvip£¡
C4D²ÄÖÊÇòÔ¤Éè 265ÖÖ°¢ÅµµÂäÖȾÆ÷²ÄÖʺϼ¯°ü Gumroad ¨C Arnold Shader Suite C4D v1.0 
¹Ø±Õ

²ËÄñC4DÍƼöÉÏÒ»Ìõ /5 ÏÂÒ»Ìõ

( )Copyright   ©2013-2021    ¼¼ÊõÖ§³Ö£º²ËÄñC4D